Ανοιχτή Λαική Συνέλευση κάθε Κυριακή στις 11π.μ. στο καφενείο "ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ",
Μιχαήλ Ψέλλου & Σαριπόλου, περιοχή Αγ. Ιωάννη Πράτσικα.